Skip to content

Ang Diwa ng Paskong Pinoy

December 22, 2008

pasko-2008-montage1

Ito’y tunay makahulugang Pasko para sa akin.

Minabuti kong isulat ito sa Pilipino dahil sadyang hindi sapat ang mga wikang Ingles para ilahad ang saya’t pasasalamat na aking nararamdaman.

Dalawang taon na ngayon ang nakararaan mula ng ako’y kalabitin ng Maykapal upang ipaalala sa akin ang lahagahan ng buhay: ang pagsanyo sa hangin, pagsilay sa bawa’t araw at gabi, at higiut sa lahat ang hindi matayawaran yaman ng pagiging buhay at kasama ang iyong mga mahal sa buhay.

Nang ako’y dumanas ng mild stroke noon Oktubre 13 2006 naari nang ako’y pumanaw.

Nguni’t hindi ito nangyari.

Bagkos binigyan ako ng isa pang pagkakataon na manatili sa mundong ibabaw.

Di lamang iyan.

Nnoong 2007 naman, Abril 29, kinailangang alisin ang aking gall bladder sa isang maselang operasyon.

Nguni’t muli’y iniligtas ako ng Diyos sa pamamagitan ng mga dalubhasang doktor sa St. Luke’s Medical Center, at ng ibayong pagdarasal ng aking pamilya.

Kaya’t narito pa rin ako: sinasamyo ang hangin, pinanonood maging ang traffic at ang mga lansangan ngayongkapaskuhan.

Kaya’t ano nga ba ang diwa ng Pasko kundi ang lubof nakahalagahan ng pamilya at ang pagbibigay sa kapwa.

Kailanma’y hindi ko ito ipagpapalit sa anumang bagay.

Salamat sa mga kaibigang bloggers sa Filipino Voices.com, sa aking mga kasama sa Gathie & Partners, Inc. at sa aking mga bugtong na anak: sina Felice at Luis.

SALAMAT.

No comments yet

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: